24:41
அணைவருக்கும் பாதுகாப்பு வழங்கும் ஹனுமான் மந்திரம் | Most Popular Hanuman Tamil Padalgal
by SingamTV
18 hours ago ∗ Views: 67
Watch▻ அணைவருக்கும் பாதுகாப்பு வழங்கும் ஹனுமான் மந்திரம் |...
24:27
தீய சக்திகளை ஹனுமான் விலகுவார் | Most Popular Hanuman Padalgal | Best Hanuman Tamil Songs
by SingamTV
20 hours ago ∗ Views: 36
Watch▻ தீய சக்திகளை ஹனுமான் விலகுவார்| Most Popular Hanuman Tamil Padalgal | Devotional Songs"...
29:48
சிவன் உங்கள் அனைத்து கஷ்டங்களை விலக்குவர் | Most Popular Shiva Tamil Padalgal | Devotional Songs
by SingamTV
2 days ago ∗ Views: 660
Watch▻ சிவன் உங்கள் அனைத்து கஷ்டங்களை விலக்குவர் | Most Popular Shiva Tami...
17:36
பூர்வ ஜென்ம பாவத்தை நீக்கும் மீனாட்சி சுப்ரபாதம் | Best Meenakshi Amman Padalgal | Devotional Songs
by SingamTV
2 days ago ∗ Views: 72
Watch▻ பூர்வ ஜென்ம பாவத்தை நீக்கும் மீனாட்சி சுப்ரபாதம் | Best...
22:05
மனா அமைதியினை அளிக்கும் ஸ்ரீ ராகவேந்திரா பாடல் | Most Popular Ragavendra Tamil Padalgal
by SingamTV
3 days ago ∗ Views: 110
Watch▻ மனா அமைதியினை அளிக்கும் ஸ்ரீ ராகவேந்திரா பாடல் | Most Popul...
20:34
கடன் பிரச்னைகளை பெருமளவு தீர்ப்பார் அம்மன் | Most Popular Amman Padalgal | Best Amman Tamil Song
by SingamTV
3 days ago ∗ Views: 113
Watch▻ கடன் பிரச்னைகளை பெருமளவு தீர்ப்பார் அம்மன் | Most Popular Amman P...
20:49
விஷ்ணு பகவானின் ஆசீர்வாதம் தரும் பாடல் | Most Popular Vishnu Padalgal | Best Vishnu Tamil Songs
by SingamTV
4 days ago ∗ Views: 109
Watch▻ நினைத்ததை அருளும் பாலாஜி பாடல்| Most Popular Vishnu Padalgal | Best Perumal Tamil Songs...
22:37
நினைத்ததை அருளும் பாலாஜி பாடல்| Most Popular Balaji Padalgal | Best Perumal Tamil Songs
by SingamTV
4 days ago ∗ Views: 108
Watch▻ நினைத்ததை அருளும் பாலாஜி பாடல்| Most Popular Balaji Padalgal | Best Perumal Tamil Songs...
24:58
கடனை தீர்த்து செல்வம் அருள்வாள் மகா லட்சுமி | Most popular Maha Lakshmi Tamil Padalgal
by SingamTV
5 days ago ∗ Views: 520
Watch▻ கடனை தீர்த்து செல்வம் அருள்வாள் மகா லட்சுமி | Most popular Maha L...
17:14
தரித்திரத்தை முழுவதும் துடைக்கும் மந்திரம் | Most popular Maha Lakshmi Tamil Manidiram
by SingamTV
5 days ago ∗ Views: 91
Watch▻ தரித்திரத்தை முழுவதும் துடைக்கும் மந்திரம் | Most popular Maha ...
18:30
தோல்வியை வெற்றியாக்கும் பாபா மந்திரம் | Most Popular Baba Devotional Padalgal | Best Baba Tamil Song
by SingamTV
6 days ago ∗ Views: 139
Watch▻ தோல்வியை வெற்றியாக்கும் பாபா மந்திரம் | Most Popular Baba Devotional Pada...
27:52
துன்பதை மகிழ்ச்சியாய் பாபா மாற்றுவார் | Most Popular Baba Devotional Padalgal | Best Baba Tamil Song
by SingamTV
6 days ago ∗ Views: 70
Watch▻# துன்பதை மகிழ்ச்சியாய் பாபா மாற்றுவார் | Most Popular Baba Devotional Pad...
20:23
வாழ்வில் வெற்றியை பெற்று தரும் விநாயகர் பாடல் | Most Popular Ganesha Padalgal | Best Ganesha Songs
by SingamTV
7 days ago ∗ Views: 122
Watch▻வாழ்வில் வெற்றியை பெற்று தரும் விநாயகர் பாடல் | Most Popular T...
29:39
ஒழுக்கத்தை உயர்த்தும் ஐயப்பன் பாடல் | Most Popular Ayyappan Padalgal | Best Ayyappan Tamil Songs
by SingamTV
7 days ago ∗ Views: 93
Watch▻ ஒழுக்கத்தை உயர்த்தும் ஐயப்பன் பாடல் | Most Popular Ayyappan Padalgal | Best A...
22:51
வெற்றி தரும் ஆஞ்சநேயர் பாடல்கள் | Popular Hanuman Padalgal | Best Tamil Hanuman Devotional Songs
by SingamTV
1 week ago ∗ Views: 157
வெற்றி தரும் ஆஞ்சநேயர் பாடல்கள் | Popular Hanuman Padalgal | Best Tamil Hanuman Devotional Son...