05:02
કોયલ બોલે વીરા અમને હાર તો ડીલ્યા ડો(Koyal Bole Veera Amne Haar To Dilyado) - Song - Vatsala Patil
by captainmov...
4 hours ago ∗ Views: 179
Song : Koyaladi Jobaniyaani Singer : Vatsala Patil Produced Lyricist & Director By : Jaswant Gangani Movie : Maiyar Ma Mandu Nathi Lagtu Cast : Hiten ...
04:07
પેડ એ તો બુદ્ધિ નો બૅંડર છે કંઈ સમઝટોથ નથી (Pad E To Buddhi No Bandar Chhe) - Comedy Scene
by captainmov...
19 hours ago ∗ Views: 812
પેડ એ તો બુદ્ધિ નો બૅંડર છે કંઈ સમઝટોથ નથી (Pad E To Buddhi No Bandar Chhe) - Comedy...
02:33
સુ ભૂત છે (Su Bhoot Chhe) - Comedy Scene - Hiten Kumar,Aanandi Tripathi
by captainmov...
22 hours ago ∗ Views: 1,045
સુ ભૂત છે (Su Bhoot Chhe) - Comedy Scene - Hiten Kumar,Aanandi Tripathi Produced Lyricist & Director : Jaswant Gangani Movie : Maiyar Ma...
06:48
જીણા જીણા મોરલિયા (Jina Jina Moraliya) - Gujarati Song - Alka Yagnik - Hiten Kumar,Aanandi Tripathi
by captainmov...
1 day ago ∗ Views: 2,640
Song : Jina Jina Moraliya Singer : Alka Yagnik Produced Lyricist & Director By : Jaswant Gangani Cast : Hiten Kumar,Aanandi Tripathi Movie : Maiyar Ma...
01:39
છે કવિ છોરી તમારે ધ્યાન માં - Comedy Scene Aanandi Tripahti, Hiten Kumar
by captainmov...
2 days ago ∗ Views: 1,027
Dadi Ma Moti Ben Ne Rog Laglo Chhe Rog - Comedy Scene Aanandi Tripahti Comedy Scene Aanandi Tripahti, Hiten Kumar Movie : Maiyar Ma Mandu Nathi ...
01:55
કાન્ચો કે ઉપાર ફિસલ કે ગીરા - Comedy Scene - Hiten Kumar,Aanandi Tripathi
by captainmov...
2 days ago ∗ Views: 2,095
Kancho Ke Upar Phisal Ke Gira - Comedy Scene - Hiten Kumar,Aanandi Tripathi Produced Lyricist & Director By : Jaswant Gangani Movie : Maiyar Ma Mandu ...
05:46
આવી રૂડી અંબાલિયાની દળ(Avi Rudi Ambaliani Dal) - HD Video Gujarati Song - Chorus & Sadhna Sargam
by captainmov...
2 days ago ∗ Views: 1,775
Song : Avi Rudi Ambaliani Dal Cast : Hiten Kumar,Aanandi Tripathi Produced Lyricist & Director By : Jaswant Gangani Singer : Chorus & Sadhna Sargam Mo...
01:58
ઝટ પાપડ વળી નાકો(Jhat paapad Vadi Naako) - Comedy Scene - Hiten Kumar,Aanandi Tripathi
by captainmov...
3 days ago ∗ Views: 1,330
ઝટ પાપડ વળી નાકો(Jhat paapad Vadi Naako) - Comedy Scene Produced Lyricist & Director By : Jaswant Gangani Movie : Maiyar Ma ...
00:49
ઉપહાર માં બિલાડી - Uphaar Maa Bilaadi - Comedy Scenes - Hiten Kumar & Aanandi Tripathi
by captainmov...
3 days ago ∗ Views: 1,230
ઉપહાર માં બિલાડી - Uphaar Maa Bilaadi - Comedy Scenes - Hiten Kumar & Aanandi Tripathi Produced Lyricist & Director : Jasw...
05:40
આંબલો પકિયો (Aambalo Pakiyo) - HD Gujarati Song - Diwaliben Bhil - Hiten Kumar,Aanandi Tripathi
by captainmov...
3 days ago ∗ Views: 1,152
Song : Aamblo Pakyo Singer : Diwaliben Bhil Produced Lyricist & Director By : Jaswant Gangani Movie : Maiyar Ma Mandu Nathi Lagtu Cast : Hiten Kumar ....
03:42
તમે આમને ચમચા છો (Tame Aamne Chamcha Chho) - Comedy Scene - Hiten Kumar & Aanandi Tripathi
by captainmov...
4 days ago ∗ Views: 1,717
તમે આમને ચમચા છો (Tame Aamne Chamcha Chho) - Comedy Scene Produced Lyricist & Director By : Jaswant Gangani Movie : Maiyar M...
02:03
ગાંડી છોકરી મારા સરસ મજાનુ મોરલ ને ટુ હાથી કી છે - Comedy Scene Aanandi Tripahti
by captainmov...
4 days ago ∗ Views: 1,893
ગાંડી છોકરી મારા સરસ મજાનુ મોરલ ને ટુ હાથી કી છે(Gaandi Chhokri Mara Saras...
00:06
આ મીઠા વગરના અન્વરને(Aa Mitha Vagrna Anvarne) - Hit Gujarati HD Song - Arvind Barot & Vatsala Patil
by captainmov...
4 days ago ∗ Views: 1,612
Song : Aa Mitha Wagarna Anvarne Produced Lyricist & Director : Jaswant Gangani Singer : Arvind Barot & Vatsala Patil Cast : Hiten Kumar,Aanandi Tripat...
26:36
क्राइम सीरीज - अय्याश बीवी - Episode No 9 - 7 June 2019 - CRIME SERIES - Web Crime Series
by captainmov...
3 weeks ago ∗ Views: 187,807
क्राइम सीरीज - अय्याश बीवी - Episode No 9 - CRIME SERIES - Web Crime Series 2019 Editor :- Krishna - सं...
28:54
क्राइम सीरीज - बहु ससुर का नाजायज रिश्ते - Episode No 8 - CRIME SERIES - Web Crime Series 2019
by captainmov...
1 month ago ∗ Views: 2,368,981
क्राइम सीरीज - नाजायज रिश्ते - Episode No 8 - CRIME SERIES - Web Crime Series 2019 Editor :- Krishna - ...